دوره آموزش MBA مدیریت کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
38,000,000 تومان

ملزومات ثبت نام در دوره:
– حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
– ملیت ایرانی باشد و برای ملیت های دیگر ارائه اقامت در زمان اجرای دوره های حضوری نیاز خواهد بود و برای کلاس آنلاین ، نیازمند مدارک درخواست شده از سوی دانشگاه خواهند بود.
– شرکت در کلاس ها الزامی است و کلاس ها در حضور ناظر دانشگاه برگزار می گردد

38,000,000 تومان

دوره جامع آموزش اینستاگرام

بدون امتیاز 0 رای
4,800,000 تومان

سرفصل دوره:

4,800,000 تومان