نام دوره تاریخ شروع روز برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/05/06 پنجشنبه ها اتمام ظرفیت
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/05/06 پنجشنبه ها در حال برگزاری
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/05/21 جمعه ها اتمام ظرفیت
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/05/28 جمعه ها اتمام ظرفیت
دوره جامع آموزشی ارز دیجیتال 1401/05/5 چهارشنبه ها اتمام ظرفیت
دوره جامع طراحی وب سایت UI 1401/05/7 جمعه ها در حال برگزاری
دوره جامع آموزش مدیریت اینستاگرام 1401/05/19 چهارشنبه ها اتمام ظرفیت
دوره جامع آموزش پایتون 1401/05/27 پنجشنبه ها اتمام ظرفیت
نام دوره تاریخ شروع روز برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/06/07 روزهای زوج اتمام ظرفیت
آموزش دوره جامع جاوا اسکریپت (Javascript) 1401/06/10 پنجشنبه ها اتمام ظرفیت
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/06/18 پنجشنبه ها  ثبت نام
آموزش دوره جامع جاوا اسکریپت (Javascript) 1401/06/11 جمعه ها ثبت نام
دوره آموزش جامع PHP 1401/06/17 پنجشنبه ها  ثبت نام
دوره جامع طراحی وب سایت UI 1401/06/18 جمعه ها  ثبت نام
دوره آموزش جامع سئو SEO 1401/06/16 چهارشنبه ها  ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعروز برگزاریوضعیت ثبت نام
دوره جامع طراحی وب با وردپرس Full stack به همراه برنامه نویسی1400/08/27پنجشنبه هادرحال برگزاری
دوره طراحی وب سایت با وردپرس1401/03/26پنجشنبه هابه اتمام رسید
دوره طراحی وب سایت با وردپرس1401/07/29جمعه هاثبت نام
دوره جامع طراحی وب سایت UI1401/07/28پنجشنبه ها ثبت نام
دوره جامع طراحی وب سایت UI1401/07/28پنجشنبه ها ثبت نام
دوره جامع طراحی وب سایت UI1401/07/29جمعه ها ثبت نام