دوره های خرداد ماه

نام دوره تاریخ شروع روز برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/03/19 پنجشنبه ها ثبت نام
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/03/19 پنجشنبه ها ثبت نام
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/03/27 جمعه ها ثبت نام
دوره طراحی وب سایت با وردپرس 1401/03/27 جمعه ها ثبت نام
دوره جامع آموزشی ارز دیجیتال 1401/03/15 چهارشنبه ها ظرفیت تکمیل
دوره جامع طراحی وب سایت UI 1401/03/19 جمعه ها ظرفیت تکمیل
دوره جامع آموزش مدیریت اینستاگرام 1401/03/22 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
دوره جامع آموزش پایتون 1401/03/22 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل