پلی میان علاقه‌مندی و بازار کار

پیشگامان تهران دانشجویان خود از مرحله آموزش تا رسیدن به بازار کار همراهی می‌کند. هدف تیم ما، برگزاری دوره‌های مجازی و حضوری بصورت تخصصی می‌باشد. پس از پایان دوره و کسب مهارت، دانشجویان در آزمون رسمی دانشگاه شرکت خواهند نمود و در صورت قبولی گواهینامه برای دانشجو صادر می‌شود.

پس از صدور گواهینامه، پیشگامان تهران اقدام به معرفی دانشجویان برگزیده به بازار کار خواهد نمود. علاوه بر بازار کار در ایران، همکاری و تعامل پیشگامان تهران، با دانشگاه‌های خارج از کشور باعث شده است تا بتوانیم جهت معرفی دانشجویان به بازار کارهای جهانی نیز اقدام نماییم، این امر با همکاری پیشگامان تهران با چند موسسه معتبر در این زمینه صورت گرفته است.